Slik henter du inn eksterne investorer

Jeg sitter på flere sider av bordet.

Til daglig jobber jeg som kommersiell leder i Europower.

I tillegg har jeg en rolle som investor og styreressurs. Jeg har altså flere hatter. I denne artikkelen vil jeg dele mine erfaringer fra det å hente inn penger til et oppstartselskap.

Det første du må gjøre er å utarbeide et ryddig og realistisk prospekt.

Du har kanskje kjøpt leilighet eller hus. På visning fikk du utdelt et prospekt med en selgende beskrivelse og flotte bilder.

Når man skal ut og hente inn penger fra investorer må man også utarbeide et prospekt. I prospektet beskrives selskapet og dets utfordringer og muligheter.

Slik var vårt prospekt

Under ser du en beskrive av hvordan vi bygget opp vårt prospekt da vi gikk ut i markedet for å hente tre millioner kroner til gründerselskapet enerWE.

 • Innledning: En kort innledning som setter tonen i prospektet. Her informerte vi blant annet om risikoen ved å investere.
 • Produkter og tjenester: Her gav vi en kort beskrivelse av dagens produkter og tjenester, og mulighetene for nye produkter og tjenester.
 • Bransjer og internasjonalisering: Her gav vi en beskrivelse av bransjer og land vi har fotfeste i, og mulig vekst utover dette.
 • Økonomi: Her gav vi en oppsummering av historiske tall og estimater for fremtiden.
 • Kunder: Her listet vi opp eksisterende kunder.
 • Nøkkelpersoner: Her gav vi en beskrivelse av medarbeidere og styret.
 • Regnskap og revisjon: Her gav vi informasjon om hvem som er regnskapsfører og revisor for selskapet.
 • Referanser: Her oppgav vi tre referanser som fortalte litt om deres erfaring med selskapet og nøkkelpersoner i selskapet.
 • Emisjon: Her gav vi en beskrivelse av emisjonen, med antall aksjer som skal utstedes, pris per aksje, tidsfrist for tegning med mer.
 • Signatur: Her la vi ved skjema for signering.
 • Kontaktinformasjon: Her oppgav vi kontaktinformasjon til selskapet.

Vi understreker at det ikke finnes noen fasit på hvordan et prospekt skal bygges opp, og at vi i denne artikkelen kun gir et eksempel på hvordan vi gjorde det i vår emisjon.

Løft hendene mot himmelen, men ha beina godt plantet på jorda

En investor vil kun investere i et gründerselskap dersom vedkommende har tro på at investeringen vil være lønnsom. Du bør derfor utarbeide et prospekt som viser nettopp hvilke muligheter selskapet har. Løft hendene opp mot himmelen.

Samtidig så mener vi det er viktig å ha beina godt plantet på jorden. Du skal ha respekt for investorene, og du må huske at det er du og ditt team som skal levere de resultatene du forespeiler investorene i prospektet. Du bør derfor gi en realistisk beskrivelse av selskapet, utfordringene og mulighetene.

Bruk penger på advokater

Gründere har sjelden god kompetanse når det gjelder forretningsjus. Da vi hentet inn penger til enerWE, så valgte vi å engasjere et anerkjent advokatbyrå for å bistå i prosessen. Dette advokatbyrået utarbeidet alle formelle dokumenter, og de kvalitetssikret også prospektet og prosessen.

Vårt råd til deg er å engasjere et advokatkontor eller tilsvarende som har god og relevant kompetanse på det å hente inn penger fra eksterne investorer. Det er viktig at alt gjøres riktig, både overfor investorene, eksisterende aksjonærer og overfor myndighetene.

Vis investorene at du har tro på selskapet

For oss var det viktig å betrygge investorene om at vi mente alvor, og at prisingen av selskapet var fornuftig.

Mange investorer ønsker at gründerne viser at de virkelig satser. Vi gikk derfor ut og informerte om at jeg gjennom mitt investeringsselskap ville tegne aksjer for en million kroner i emisjonen.

Mange gründere forplikter seg til å ta ut redusert lønn i over.

Det er viktig å gi signaler til investorene at man har respekt for kapitalen de tilfører selskapet, og at kapitalen skal brukes fornuftig.

Alle kan beskrive gode idéer, men ikke alle idérike mennesker har gjennomføringsevne

Det finnes veldig mange gode idéer, og veldig mange spennende gründerselskap. Vi er av den oppfatningen at det ikke hjelper å ha en god idé dersom man ikke har det rette teamet til å gjennomføre planene. Investorer satser som oftest ikke på gode idéer alene. De satser på mennesker som har gjennomføringsevne.

Vi hentet derfor inn skriftlige referanser fra personer som hadde jobbet med oss tidligere. Referansene ble lagt inn i prospektet. Vi måtte ”selge inn” menneskene i enerWE.

Slik gikk det

Vi var veldig spente på om vi ville klare å hente inn tre millioner i emisjonen i enerWE. Den ene millionen var sikker. Den skulle jeg bidra med gjennom mitt private investeringsselskap. Men vi manglet fortsatt to millioner.

Mange potensielle investorer satt på gjerdet og ventet, og tidsfristen for emisjonen nærmet seg. Vi ble derfor utrolig glade da vi kunne registrere en fulltegnet emisjon. Vi klarte det!

Emisjonen gjorde det mulig for oss å rekruttere flere hoder til enerWE.

Lykke til!

Er du gründer og søker investorer? Da håper jeg denne artikkelen var nyttig for deg. Lykke til med utarbeidelsen av et selgende og realistisk prospekt!

enerWE AS ble i 2021 fusjonert med Europower AS, med milliardkonsernet NHST som hovedaksjonær. Aksjonærene i enerWE er nå aksjonærer i Europower AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *