Året er snart over. Det har vært et krevende og givende år.

I januar jobbet jeg i enerWE, bedriften vi selv startet, bedriften vi selv utviklet.

Da vi i 2014 startet enerWE var målet å få nye eiere innen tre år. Slik gikk det ikke. Tre ganger måtte vi fylle på med egne og andres penger for å unngå konkurs. I snitt betalte jeg 70.000 kroner i måneden, hver eneste måned, i tre år, for å holde prosjektet gående. I tillegg fikk vi hjelp fra andre eksterne investorer som hadde troen på oss.

Prosjektet vårt var å holde energidebatten saklig, faktabasert og levende. Men prosjektet var ikke godt nok til å skape en sunn økonomi. Ikke før i 2020. Det var første året vi kunne puste ut og ikke måtte sjekke bankkontoen kontinuerlig for å se om det var nok penger til lønn.

Tredje gang vi hentet penger for å holde enerWE flytende så etablerte vi TARGET 21. I prospektet stod det tydelig at vi skulle ha som overordnet mål å få nye eiere eller inngå i et større selskap innen utgangen av 2021 (se bilde hentet fra prospektet vi benyttet ut mot de som hadde troen på oss, og som nå er eksterne aksjonærer i Europower).

Jeg hentet inspirasjon til TARGET 21 fra da vi jobber for å finne nye eiere til Mintra https://investor.dn.no/#!/Aksje/S1383/MNTR/MINTRAHOLDING. Da etablerte vi prosjektet TARGET 14. De nye eierne ble PE-fondet Riverside. De signerte desember 2014.

Det handler om å sette seg seg mål og si dette høyt. Rope det ut.

Vi lykkes med TARGET 14. Og vi lykkes med TARGET 21. NHST banket på døren, og inviterte oss med på et større prosjekt. Vi skulle bli en del av Europwer. Prosjekter fikk navnet Perfect Fit. Vi passet perfekt sammen. Og sammen skulle vi utvikle et nytt selskap.

Året er snart over. Det har vært et krevende og givende år. Det har vært spesielt krevende at det tok lenger tid enn antatt å få en ny ansvarlig redaktør på plass. Det har også vært krevende å slå sammen to veldig ulike kulturer i en tid der vi stort sett har kommunisert på teams. Det er som å inngå ekteskap uten å få lov til å møtes. Venus og mars.

For meg personlig så har det også vært krevende å tilpasse seg livet i et stort konsern. Fra 2006 og frem til fusjonen har jeg vært vant med å sitte i sentrum der de store beslutningene tas. Jeg har også vært vant til at veien til beslutning er kort. Og at veien fra beslutning til iverksettelse er like kort. I et stor konsern er det mange hensyn som må tas. Og ting tar tid. Jeg er ikke vant til å måtte forholde meg til politikk i eget hus.

Når det er sagt, så er jeg overlykkelig for at vi lykkes med TARGET 21.

Prosjektet om «Å holde energidebatten saklig, faktabasert og levende» har endret seg til Europower-prosjektet «Kunnskap for bedre beslutninger». Vi har over natten fått ta del i det å ha mer enn 3000 abonnenter på Europower.no, og jeg har fått mange nye dyktige kolleger som jeg er veldig stolt av å jobbe sammen med. Og vi skal utvikle oss. For den som står stille blir skutt.

Etter fusjonen har vi også rekruttert, og nye kolleger møter da et nytt selskap. Så prater jeg ofte om å utvikle Europower. Men det handler også om egenutvikling. Jeg har erfaring fra å bygge selskap, og fra å investere (jeg finansierte blant annet Medier24 slik at Gard kunne ansette Erik) og å sitte i styrene i selskap. Men jeg har ikke erfaring med å navigere i et stort konsern. Her stiller jeg med blanke ark. Så her har jeg muligheten til å utvikle meg. Det er krevende, men givende.

Året er snart over. Det har vært et krevende og givende år.

Jeg fikk 12 år i Mintra, og 7 år i enerWE. Dette var begge selskap som ble en del av identiteten min. Det var prosjekter jeg var enormt stolt av å få være en del av.

Nå har jeg snart hatt ett år i Europower, og selskapet har blitt en del av identiteten min. Europower er et prosjekt jeg er enormt stolt av å få være en del av.

Jeg er takknemlig for alle kundene som ble med over fra enerWE til Europower. Og for alle kunder som Europower hadde fra før. Og takk til alle nye kunder vi sammen har fått dette året.

Og takk til alle kolleger, både i Europower og NHST.

Og nå gleder jeg meg til et nytt år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *